Global Cosmed

Global Cosmed S.A.

Global Cosmed S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Global Cosmed, od lat aktywnej w branży kosmetycznej oraz artyułów chemii gospodarczej do użytku domowego.

Koncentrujemy się na rozwoju naszych strategicznych marek, takich jak Kret, Apart Natural, Bobini i Sofin.

Ponosimy istotne nakłady na ciągłe udoskonalanie i rozwój naszych produktów. Poprzez nasze laboratoria badawczo-rozwojowe, a także korzystając z doświadczeń i infrastruktury czterech zakładów produkcyjnych rozmieszczonych w Polsce i w Niemczech, staramy się wprowadzać nowatorskie formuły i rozwiązania produktowe.

Jesteśmy zarazem istotnym graczem w segmencie private label. Dostarczamy nasze wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu sici handlowych, w tym dyskontowych. Dzięki zaangażowaniu zespołu naszej spółki Global Cosmed GmbH oraz dzięki potencjałowi przejętego w 2014 roku zakładu produkcyjnego Global Cosmed domal GmbH, udało nam się wypracować silną pozycję na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

W lipcu 2013 r. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Notowania